Двоголосся у хоровому співі

       Двоголосся — це одночасне сполучення двох мелодичних ліній. Другий голос збагачує пісню новими барвами, поглиблює художній образ, що створюється одноголосною мелодією, сприяє повнішому розкриттю змісту пісні. Розрізняють два основні види двоголосся:

1) другий голос, не маючи самостійної мелодичної лінії, лише вторить першому, відтворюючи, таким чином, мелодію, дуже подібну до мелодії першого голосу, на певний інтервал нижче (здебільшого на терцію, рідше — на сексту).

СПУСТИСЬ, ТИХЕНЬКИЙ ВЕЧІР
Слова К. Ушинського
Музика А. Тома
Переклад з російської М. Познанської

2. Як тихо всюди стало,
Повіяв холодок,
І соловейко в гаї
Співає між гілок.

3. Стемніло на долині,
Нічний надходить час,
На маківці берези
Останній промінь згас.

4. Спустись, тихенький вечір,
На мирнії поля.
Тобі співаєм пісню,
Вечірняя зоря.

       В багатьох піснях другий голос вторить першому неповністю, утворюючи з першим голосом в деяких місцях інші інтервали.

2. Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
добрый молодец идет.
3. Сам он со кудрями, сам он со русыми,
разговаривает.
4. «Кому ж мои кудри, кому ж мои русы
достанутся расчесать?»

2) другий голос має самостійну мелодичну лінію. Самостійність мелодичної лінії другого голосу може супроводжуватись також іншим (в порівнянні з першим голосом) ритмічним рисунком й іншим підтекстом.

В СЫРОМ БОРУ ТРОПИНА
Російська народна пісня

2. По той тропке галка шла,              2 рази
галка шла.                     4 рази
3. За галицей соколик,       2 рази
соколик.              4 рази
       Другий голос може бути самостійним тільки у мелодійному відношенні, зберігаючи ритмічний рисунок і підтекст першого голосу.

ЗЕМЕЛЮШКА-ЧЕРНОЗЕМ
Російська народна пісня

2. Тут березка выросла,              2 рази
Выросла, выросла...
Тут березка выросла.
3. На березке листочки,              2 рази
Листочки, листочки...
На березке листочки.
       Є цілий ряд пісень, в яких сполучаються обидва види двоголосся; наприклад, у першій половині пісні другий голос вторить першому, а в другій набуває самостійної мелодійної лінії.

ПОСЕЯЛИ ДЕВКИ ЛЕН
Російська народна пісня (хороводна)

2. Посеяли, пололи, белы руки кололи,
Ладо, ладо, кололи, ладо, ладо, кололи.
3. Во этот ли во ленок повадился паренек,
Ладо, ладо, паренек, ладо, ладо, паренек.
4. Он леночек весь примял, в Дунай-речку побросал.
Ладо, ладо, побросал, ладо, ладо, побросал.

       Перехід до співу на 2 голоси знаменує собою початок нового етапу в навчанні хорового співу. Що ж необхідно для успішного співу двоголосних творів? Основною і найважливішою умовою співу у хорі на два голоси є вміння співати чисто, злагоджено, в один голос, в унісон з іншими співаками хору, уміння зливатися з іншими голосами за тембром і силою звука. Чистий хоровий унісон являє собою фундамент, на якому будується двоголосний спів; не може бути чистого співу на два голоси, якщо в кожній з хорових партій відсутній унісон.
       Другою умовою двоголосного хорового співу є володіння кожним співаком навиками співу одної мелодії при одночасному звучанні іншої. Ці навики набуваються поступово, в процесі навчання двоголосного співу. Велику роль в успішності навчання відіграє вид двоголосся, що використовується на початковому етапі навчання. Такий вид двоголосся, коли другий голос на протязі значного відрізка твору вторить першому, є важким,— на початкових етапах навчання другий голос в цього роду творах неминуче збивається на перший. З другого боку, двоголосся, в якому голоси значно відрізняються один від одного ритмічним рисунком і підтекстом, також є не легким. Найдоступнішим на початковому етапі є такий вид двоголосся, в якому другий голос, маючи однаковий з першим ритм і підтекст, має в той же час цілком самостійну і виразну мелодичну лінію. Якщо другий голос не має самостійної мелодичної лінії, а лише вторить першому, то співаки, які чудово виконують його окремо, легко, як було сказано вище, збиваються на перший голос при одночасному співі. Коли ж мелодія другого голосу хоч і значно відрізняється від першого, але є при цьому невиразною, нецікавою, вона звичайно важко запам'ятовується, не викликає емоціональної зацікавленості у співаків і вони знову-таки легко збиваються на перший голос. Тому на початковому етапі навчання двоголосному співу ми використовуємо такі твори, в яких мелодія другого голосу є самостійною і в той же час виразною.
       Приступаючи до співу на два голоси, деякі співаки, щоб не збитися на другий голос, намагаються не слухати його, абстрагуватися від сприйняття другого голосу. Така тенденція є глибоко неправильна. Щоб навчитися співати на два голоси, необхідно з самого початку уважно вслухатися в звучання не тільки своєї, але й другої хорової партії з тим, щоб весь час підстроювати свій голос до звучання обох партій, а також зливатися з іншими голосами за силою і тембром.

КАК ПОШЛИ НАШИ ПОДРУЖКИ
Російська народна пісня
Обробка А. Луканіна

2. Они ягод не набрали, а подружку потеряли.
Сею, вею, вею, вью! А подружку потеряли!
3. Что любимую подружку, Катеринушку,
Сею, вею, вею, вью, Катеринушку!
4. Ты ay, ay, Катюша, наша милая подружка!
Сею, вею, вею, вью, наша милая подружка!

       Пісня весела, ігрова. Виконується світлим, запальним звуком. Спосіб звуковедення — legato. Мелодія другого голосу в цій пісні цілком самостійна і виразна, що полегшує двоголосне виконання пісні. Пунктирна ліга означає те, що ліга дійсна не для всіх куплетів. В даному випадку ліга відноситься до третього куплета: склади «ри» і «нуш» слова «Катеринушка» співаються кожний на дві восьмих. Пісня виконується без супроводу інструмента. Під час розучування і виконання пісні необхідно добиватися рівноваги партій в загальному хоровому ансамблі і злиття голосів за тембром. Слід звернути увагу на інтонування останньої терції соль — сі і такої ж терції в шостому такті. Звук сі звичайно доводиться тут підтягувати, тобто співати з тенденцією до підвищення. В процесі роботи корисно на цій терції зупинятися і ви-строювати її окремо.

ВИНОГРАД В САДУ ЦВЕТЕТ
Російська народна пісня

2. Виноград—сударь Ванюшка,
А ягодка, а ягодка — свет Марьюшка.
3. Им люди дивовались,
Что хороши да пригожи урожалиcь

       Це весільна величальна пісня. Величають молодого і молоду, порівнюючи його з виноградом, а її — з ягідкою. Пісня виконується світлим, радісним звуком, поп legato; другий чотирьохтакт, що відноситься за змістом до молодої,— більш м'яко, ніжно. Слід звернути увагу на чіткість вимови останніх приголосних в словах «цвете-т», «поспевае-т», якими закінчуються фрази, і на необхідність швидкого потім дихання. Пунктирна ліга в третьому такті відноситься до третього куплета. Пісня виконується без супроводу. При розучуванні цієї і наступних пісень необхідно добиватися рівноваги партій в загальному ансамблі хору і злиття голосів за тембром. В процесі роботи над двоголоссям корисно зупинятись на другому і третьому співзвуччях (соль—ре і терції до—мі) і вистроювати їх окремо. Не слід при цьому співати голосно. Верхній голос в обох цих співзвуччях звичайно доводиться підтягувати. Після окремого вистроювання інтервалів необхідно співати всю фразу в ритмі.

ВОЛГА
Російська нагюлня пісня

2. Не охватишь рукой твой могучий простор.
Поднялись высоко шапки сдвинутых гор.

3. В ночь седая волна мне поет о былом,
Как жила старина на приволье родном.

4. Как негаданно встал из крутых берегов
Воевода-капрал Емельян Пугачев.

5. Свистнул ветер-степняк, оглушил Жигули.
Стенька — вольный казак — отозвался вдали.

6. Оттого, Волга-мать, ты грозна и темна,
Не дает задремать темной ночью волна.

       В пісні співається про велику російську ріку Волгу, з якою пов'язано багато героїчних сторінок, історії російського народу— повстання Степана Разіна, Омеляна Пугачова. Пісня виконується широко, протяжно. Спосіб ведення звука — legato. Характер звука широкий, величавий і в той же час стриманий. Другий голос у цій пісні частково вторує першому (в терцію), частково зливається з ним в унісон. Такого роду двоголосся не являє собою значної трудності, бо послідовності паралельних терцій тут невеликі (не більше чотирьох підряд). Дихання береться спокійне, глибоке і, як завжди, активне і з затримкою. В процесі роботи над двоголоссям корисно зупинятися на першій терції поза ритмом і вистроювати її окремо,— чистий спів першої терції допоможе проспівати чисто і наступні. Необхідно звернути увагу на чітку вимову приголосних, якими закінчуються фрази: «берего-в», «луговы-х» і т. п. Пісня виконується без супроводу.

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК
Слова О. Висотської
Музика А. Лепіна
Переклад з російської М. Познанської

2. Лети, лети,
Теплий вітер, молодий!
Цвіти, цвіти,
День гарячий, золотий!

Здрастуй, сонце, ліс і гай,
Здрастуй, хвилі водограй —
Сонцем літа
Обігрітий
Рідний наш Радянський край!

       Пісня передає радісний, захоплений настрій дітей з нагоди від'їзду в піонерський табір. В пісні чергуються два музикальні образи: 1) музикальний образ, що передає радісне збудження дітей (приспів і друга половина заспіву) і 2) образ м'який, світлий, що змальовує мрії дітей про принадність літнього відпочинку (перша половина заспіву). Мелодія приспіву і другої частини заспіву жвава, швидка, виконується активним, яскравим звуком, з твердою атакою, поп legato. Мелодія першої частини заспіву плавна, задушевна, виконується світлим м'яким звуком, legato. Ця частина викладена двоголосно, вона складається з двох подібних фраз із різними закінченнями. На ці закінчення слід звернути увагу і проспівати почергово мелодію на слова «поїзди і знову, й знов!» і «відпочинок надійшов». Під час роботи над двоголоссям корисно зупинятись на першій терції та октаві і вистроювати їх окремо. Трохи підтягувати звичайно доводиться звук фа-діез, особливо на слові «знов».
       Приспів і друга половина заспіву пісні становлять певну трудність з боку дикції. Швидкий темп цих частин вимагає дуже швидкої і чіткої вимови всіх приголосних. Особливо слід звернути увагу на найважчі послідовності приголосних: «в сві-жій», «здрас-туй».

ЙШЛА КОЛОНА
Слова О. Коваленкова
Музика А. Штогаренка
Переклад з російської В. Бичка

       Весела, жартівлива пісня побудована на чергуванні поп legato з staccato. Звернути особливу увагу на виконання staccato другого голосу при витриманому «гей» у першому. Слова «раз, два, раз, два» співати уривчасто, акцентуючи, з сильним звуком. Стежити за дикцією, особливо при швидкому русі голосів «ву-ли-ці вги-на-ли-ся», «ку-ри роз-бі-га-ли-ся». Пісня написана з супроводом фортепіано, у швидкому темпі, але бажано розучити її а-капела в повільному темпі, стежачи за чистотою інтонації і за поступовим посиленням звука від р і до f.
       Пісні, написані в куплетній формі, тобто такі, в яких на одну і ту ж мелодію виконується кілька куплетів тексту, мають залежно від свого змісту деякі особливості виконання. Багато є пісень, в яких всі куплети утверджують один настрій, один образ. Така, наприклад, пісня «Слава Советской державе» В. Захарова, в якій обидва куплети створюють образ величний, урочистий; в обох куплетах славиться наша Батьківщина. Тому другий куплет в цій пісні виконується в тому ж характері, що й перший. У пісні «Літній відпочинок» А. Лєпіна в самій музиці закладені два контрастні образи, і відповідні частини пісні виконуються по-різному. Однак другий куплет порівняно з першим не вносить нічого принципіально нового, він розвиває той самий настрій, і тому виконується другий куплет і в цій пісні так само, як і в першій. Проте є цілиї! ряд пісень, куплети яких відтворюють різні, нерідко контрастні образи. В цих випадках музика різних куплетів залежно від змісту тексту виконується по-різному. Прикладом таких пісень є «Пісня про Павлика Морозова» А. Александрова.

КРАЮ РІДНИЙ
Український текст
Музика Л. Бетховена
М. Познанської

2. Краю мій дорогий,—
В день гарячий, золотий
Я згадаю холодочок,
В лісі темному струмочок,
Сум мене бере мерщій,—
Краю мій, краю мій!
3. Краю мій дорогий,—
В небі сонце догорить.
Бачу я вечірні тіні
І до тебе серцем лину:
Радість у душі моїй,—
Краю мій, краю мій!

       В пісні виражена туга за рідним краєм, в якому людині все миле — і гаї, і струмки, і спів солов'я. Виконується пісня задушевно, з почуттям. Спосіб звуковедення — legato. Характер звука ніжний, з відтінком суму. Під час виконання кожної фрази повинно ясно відчуватися прагнення до її вершини і наступне послаблення звучності. Дихання береться перед кожною фразою м'яко, але активно. Слід звернути увагу на точне інтонування першої терції зразу, без «під'їздів», а також на звук сі-бекар, який треба співати з тенденцією до підвищення. Виконання f повинно бути м'яким, не напруженим, а р — звучним, на диханні. Твір виконується в супроводі інструментів.

ПІЗНО ВВЕЧЕРІ СИДІЛА
Хор з опери «Хованщина»
Український текст М. Познанської
Музика М. Мусоргського

       Ця жартівлива пісня виконується швидко, жартівливо. Спосіб звуковедення — поп legato. Характер звука запальний, грайливий. Дихання перед початком і всередині пісні береться дуже швидко. Слід звернути увагу на виконання всіх шістнадцятих. Шістнадцяту після восьмої з крапкою треба співати дуже коротко і чітко, не вкорочуючи восьмої з крапкою. Решта шістнадцятих повинні виспівуватись також цілком ясно і чітко. Корисно пісню вчити в повільнішому темпі і поступово підводити його до справжнього, весь час стежачи за точним виконанням всіх технічних деталей, в тому числі дикційних. Швидкий темп вимагає дуже активної вимови слів. Необхідно на початку приспіву (5-й такт) зразу попадати на звуки фа і ре другої октави, що утруднюється у зв'язку з раптовою зміною регістру (стрибок з ре першої октави). В 4-му і 8-му тактах поряд з паличками нагору у нот є палички вниз. Палички нагору дійсні для 1 -го куплета, а палички вниз — для 2-го і 3-го куплетів, в тексті яких на один склад менше, ніж у тексті 1-го куплета. Дану пісню, як і більшість пісень, слід вчити без супроводу інструмента і, лише вивчивши її, вводити супровід.

СОСНИ
Український текст М. Познанської
Музика В. Каліннікова

       У пісні відтворюється картина спокійної зимової природи. Вкриті снігом сосни немовби сплять до настання весни. Твір виконується м'яко, спокійно, в характері колискової пісні. Спосіб ведення звука — legato. Характер звука округлений, але світлий. Дихання береться м'яко. Необхідно дуже економно витрачати дихання, щоб його вистачало на цілу фразу. Спеціальної роботи вимагає багаторазове посилення і послаблення звучності, яке має бути дуже плавним, поступовим.
       Певну трудність для виконання даного твору становить вид двоголосся — переважання паралельних терцій. Для засвоєння цього двоголосся треба частіше чергувати спів на два голоси з проспівуванням окремих партій, особливо з співом окремо нижнього голосу. Найважчою з боку ладу є остання фраза: «Скоро весна золотая знову прилине в наш край». На складі «-на» в слові «весна» нижньому голосу важко вдержуватись на одному звуці, в той час як верхній голос робить стрибок. На цій сексті треба зупинятися і вистроювати її окремо. На слові «знову» звук до в нижньому голосі необхідно інтонувати з напруженням, не занижуючи. Так само треба стежити, щоб не опускалась інтонація на останніх звуках до у верхньому голосі. Твір виконується в супроводі інструмента.

ЛУНА
Український текст М. Познанської
Музика П. Ходжієва

2. Веде нас рідний прапор в далі,
Земля обійми простягла.
І світить, світить сонечко —над нами стало,
І наша молодість, мов квіти, розцвіла.              2 рази
Мов квіти, наша юність розцвіла!
3. Ми діти із села і міста,
Свій любим край, радієм ним!
І меться, ллється пісня золотиста
Під нашим вільним, рідним небом голубим               2 рази
Під нашим небом вільним, голубим!

       В пісні «Луна» виражено радість, щастя болгарської молоді яка стала вільною, і захоплення своєю чудовою і вільною країною. Пісня виконується швидко, весело, життєрадісно. Спосіб звуковедення - поп legato. Характер звука світлий, яскравий. Особливо необхідне активне дихання перед останньою фразою, що виконується р. При розучуванні цієї пісні особливу увагу слід звернути на дикцію, бо швидкий темп виконання створює ряд дикційних труднощів: «шу-му-ютьни-виу-ро-жа-єм», «ве-денас-рід-ний пра-пор вда-лі», «миді-ти із селаі-міс-та». Пісню слід учити в більш повільному темпі, звертаючи увагу на чіткість вимови всіх приголосних і особливо на підкреслені більш важкі їх сполучення. Треба стежити, щоб у сполученнях «ти» звук «т» вимовлявся дотиканням кінчика язика до зубів.
       З боку двоголосся найважчою є фраза «співаємо, як хороше нам жити всім». Трудність тут пов'язана з низьким регістром нижнього голосу, швидким темпом і паралельними секстами (які важчі паралельних терцій). Цю фразу треба проспівати спочатку в повільнішому темпі і потім поступово підходити до справжнього На протязі всієї пісні звичайно доводиться «підтягувати» звуки сі і фа-діез. Першу терцію сі – ре корисно вистроїти окремо Пісня виконується в супроводі інструмента.

ПО ЯГОДИ
Чеська народна пісня
Український текст М. Познанської

2. Там полянка є одна,
Всіяна суничками рясно вона.
Козубок я захвачу,
Пригощу вас ягодами досхочу!
Приспів.

3. Ну, а потім, ставши вкруг,
З піснею ми вийдем на широкий луг.
На дитячий спів дзвінкий
Лунко відгукнеться хвойний бір стрункий!
Приспів.

4. Вітерець в той час подме,
Пісеньку підхватить, на крило візьме.
Будуть дома в нас казать:
— Це дзвіночки сині на полях дзвенять!
Приспів.

       У пісні «По ягоди» співається про веселий літній відпочинок дітей, які збирають ягоди і співають дзвінких пісень. Пісня виконується весело, з піднесенням. Спосіб звуковедення — legato. Характер звука світлий, легкий. Дихання коротке, швидке. Основну трудність в даній пісні становить інтонаційно точне виспівування всіх шістнадцятих і чітка вимова слів, що припадають на шістнадцяті. Для подолання цих труднощів пісню корисно співати в повільному темпі legato, добиваючись інтонаційно точного виспівування всіх звуків і дуже швидкої і чіткої вимови приголосних. Звуки ре і соль в даній пісні звичайно доводиться трохи підтягувати. Слід звернути увагу на те, щоб звуки першої терції інтонувалися на два голоси зразу точно, без «під'їздів». Пісня виконується без супроводу.

ЗІРНИЦЯ В НЕБІ ДОГОРЯЄ
Слова С. Надсона
Переклад з російської М. Познанської
Музика Ц. Кюї

       В творі передано настрій безтурботного вечора: засинає село, завмирають пісні і тільки струмочок продовжує дзюркотіти в лісі. Твір виконується дуже спокійно, плавно. Спосіб звуковедення — legato. Характер звука округлений, стриманий. Дихання береться м'яко, але активно і з затримкою перед кожною фразою. Необхідно дуже економно витрачати дихання. Трудності даного твору полягають в різноритмічності і різному підтексті голосів, в наявності ряду хроматизмів1 і необхідності дуже тонкого фразування. Для подолання першої трудності кожному корисно знати мелодію обох голосів, виконувати свою партію дуже ритмічно-і уважно прислухатися до мелодії, що виконується іншою партією. Виконуючи свою партію, необхідно під час співу стежити по нотах за обома партіями.
       Інтонаційно найважчим є кінець твору. У нижньому голосі треба звернути увагу на послідовність трьох півтонів: мі-бе-моль— ре-бекар — ре-бемоль — до (на слова «грає, лісом він біжить»). Звуки ре-бекар, ре-бемоль і до звичайно доводиться співати з тенденцією до підвищення. У верхньому голосі потребує уваги чергування звуків мі-бекар і мі-бемоль (на слова «лісом він біжить»). Крім того, у верхньому голосі важко попасти на звук соль на початку фрази «в повітрі сонному звучить», бо-цей звук утворює з попереднім звуком нижнього голосу важко засвоюваний інтервал — збільшену секунду. На цьому звуці соль після репліки альтів «у повітрі сон...» слід затриматись поза ритмом і підстроїти його.
       Як уже було сказано, твір потребує дуже тонкого фразування. Необхідно ясно уявляти собі вершину кожної фрази і виконувати фразу з прагненням до вершини та м'яким потім закінченням. Твір виконується в супроводі фортепіано.

ПАСТУХ
Чеська народна пісня

       Це весела, безжурна пісенька дівчини про те, як вона вранці, проводжає стадо і співає пісню про пастуха, а ввечері чекає побачення з ним. Пісня виконується жваво, весело. Спосіб звуковедення — поп legato. Характер звука м'який, світлий. Дихання береться швидко. Ця пісня двоголосна з елементами триголосся. Для повного її виконання необхідні три партії — перших і других сопрано та альтів. Проте цю пісню можна співати і на два голоси, в цьому випадку партія других сопрано опускається. Під час триголосного виконання пісні особливу увагу слід звернути на партію других сопрано, вивчити її дуже старанно, пройти двоголосся других сопрано з альтами, потім з першими сопрано і лише після цього сполучити всі три голоси.
       Окремої уваги вимагає третій куплет, бо в сопрано та альтів тут різні ритм і підтекст. Кожному необхідно добре уявити собі ритмічний рисунок другої партії, співвідношення ритму обох партій і виконувати свою партію дуже точно щодо ритму. В інтонаційному відношенні необхідно звернути увагу насамперед на звук соль-діез, який звичайно доводиться підтягувати, на чергування звуків соль-діез і соль-бекар, а також на звуки до-діез і фа-діез, які здебільшого треба співати з тенденцією до підвищення. Пісня виконується в супроводі інструмента, однак вивчати її корисно а-капела.

ПАСТУХ
Чеська народна пісня
"Український текст М. Познанської
Обробка В. Мухіна

ЗДРАСТУЙ, ГОСТЯ ЗИМА
Слова І.Нікітіна
Музика Р. Гліера
Переклад з російської Т. Масенка.

       Твір передає веселий настрій, радощі юності у зв'язку з настанням зими. Виконується він жваво, яскраво, життєрадісно. Спосіб звуковедення в основному — поп legato, початок другої частини (із слів «нам не трудно...») до акцентованих звуків виконується legato. Характер звука світлий, яскравий, атака тверда. Початок другої частини виконується більш м'яким звуком і співуче. Дихання активне, швидке. Основна трудність цього твору полягає в точному інтонуванні другої частини і заключного восьмитакту. У другій частині необхідно звернути увагу на інтонування інтервалів кварти, квінти і особливо тритону, а також на звук фа-діез у нижньому голосі (на слові «кров») і на звук до-діез у верхньому голосі (на слові «морозі»). Інтонування цих двох звуків утруднюється тим, що перед ними звучали фа-бекар і до-бекар. Під час виконання заключної частини вимагають до себе уваги звуки ля-діез і соль-діез в нижньому голосі. Всі згадані звуки звичайно потребують деякого підтягування. Останній звук ре тягнеться на ланцюговому диханні, Твір виконується з супроводом.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP