Основний домінантсептакорд (D7)

1. Домінантсептакорд. Його будова і позначення

       Домінантсептакордом називається септакорд, побудований на V ступені. Домінантсептакорд належить до числа дисонуючих акордів, серед яких є найбільш вживаним. Він складається з великої терції, чистої квінти і малої септими, інакше кажучи, з великого тризвуку і малої септими - як в мажорі, так і в гармонічному мінорі.

Позначення доминантсептакорду - D7.

       Домінантсептакорд застосовується як повний, так і неповний, тобто з пропуском квінти і подвоєнням пріми: Основний домінантсептакорд в мелодичному положенні септими слідує застосовувати, - на що указував ще М. Глінка, - по можливості рідше. Домінантсептакорд може мати тісне, широке і змішане розташування:

2. Біфункциональність септакордів

       Причиною дисонації септакорду є біфункціональність його звукового складу. Так, наприклад, септакорд соль-си-ре-фа -(До мажор) дисонує тому що разом із звуками домінантової функції в нього включений один звук (фа) з субдомінанти. В дисонуючому акорді завжди одна з двох функцій переважає; по ній септакорд одержує свою назву і позначення.

3. Приготування доминантсептакорду

       Перед домінантсептакордом може бути будь-який з відомих нам акордів (окрім прохідних акордів), тобто: Т, Т6, D, D6, S, S6 і К64. При з'єднанні Т, Т6 і К64 з D7 допускається послідовність чистої і зменшеної квінт:
       Септима даного акорду може бути введена в поступенному, висхідному або низхідному, русі: Септима, що з'являється після пріми домінантового тризвуку в поступенном низхідному русі, називається прохідною: Септима може бути введена також і стрибком. Цей стрибок робиться звичайно вгору, оскільки при розвязані септима піде вниз, і стрибок, тим самим, буде подальшим ходом урівноважений. Від тонічної гармонії і К64 стрибок до септими частіше всього на інтервал кварти, зрідка септими: Від домінантової гармонії стрибок до септими можливий на зменшену квінту і на септиму: На фоні домінантової гармонії застосовується іноді і низхідний стрибок септими: (див. III ч. 9-й симфонії Л. Бетховена, Andante moderatо, т. 8). Пріма субдомінанти (S або S6) і септима домінанти - загальний звук між цими акордами; він часто залишається на місці. Дисонанс, введений за допомогою повторення звуку передуючого йому співзвуччя, називається підготовленим. Тому септима домінанти, що повторює в тому ж голосі звук попередньої субдомінанти, називається приготованою септимою: При плавному голосоведенні правильне гармонічний з'єднання основного тризвуку S6 з повним D7 неможливе. Тому в послідовності S-D7 септакорд слідує брати неповний: Іноді, втім, застосовується мелодичне з'єднання основного тризвуку S6 D7. Воно не дуже бажане в тому випадку, якщо септима повного D7 з'являється в сопрано:

4. Розвязання доминантсептакорду

       Як відомо, перехід всякого дисонуючого співзвуччя в консонуюче носить назву розв’язання. Домінантсептакорд логічно розвязується звичайно в тризвуку тій третій функції, яка в ньому (в D7 є накладення звуків D і S) не була представлена, тобто - в тоніку (Т): При розв’язані повного D7 на основі тяжінь ладів голоси ведуться таким чином:

1) септима - на ступінь вниз
2) квінта - на ступінь вниз
3) терція - в сопрано на ступінь вгору, в інших голосах так само або на терцію вниз
4) пріма - стрибком в пріму тоніки.

       При веденні терції (ввідного звуку) вгору (в тоніку) повний септакорд розвязується в неповний тонічний тризвук і навпаки. Бас в цьому випадку можна вести в будь-яку сторону: Якщо ж терція D7 ведеться в середньому голосі вниз, то повний септакорд розвязується в повний тонічний тризвук. Щоб уникнути прямого руху голосів, бас краще вести вгору: При розв’язані неповного D7 септима також ведеться на ступінь вниз; інші голоси йдуть так:

1) терція - на ступінь вгору
2) прима - в одному з трьох верхніх голосів залишається на місці
3) прима - в басу - стрибком в приму тоніки в будь-яку сторону:

5. Застосування основного доминантсептакорду

       Основний D7 належить до числа найважливіших каденційних гармоній. В повних каденціях він звичайно буває в наступних умовах:

S-D7-T
S6-D7-T
K64-D7-T
S-K64-D7-T

       Умови застосування D7 в половинних каденціях, в яких все ж таки частіше буває домінантовий тризвук, наступні:

S(6)-D7
T(6)-D7

       Таким чином, D7 застосовується для зупинки в середині періоду, якщо немає кадансового квартсекстакорду. Приклад гармонізації:

6. Практичні вказівки

       В задачах на дану тему основний D7 доречно застосовувати не тільки в каденціях, але і усередині побудов. У багатьох випадках доминантсептакорд може бути узятий там, де можливий домінантовий тризвук або його секстакорд. Необхідно лише дати собі ясне уявлення, чи відповідає рух голосу від того звуку, який пропущено супроводжувати доминантсептакордом, звичній схемі його розв’язання. IV ступінь гамми дотепер розглядався тільки як ознака субдомінанти. Тепер вона може розглядатися і як ознака домінанти, якщо (як септима) йде на секунду вниз в III ступінь. Слід віддавати перевагу саме цьому тлумаченню і включити D7 в обороти Т-S-D-Т і Т-D-Т. Плагальні обороти рекомендується застосовувати в додаткових плагальних каденціях і в тих випадках, коли в даному голосі з'являється VI (рідше IV) ступінь гамми, супроводжуваний субдомінантою, після якої переважно бажана тоніка.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP