Кадансовий квартсекстакорд

1. Визначення і позначення

       В кадансах домінанта дуже часто з'являється безпосередньо після співзвуччя, яке має зовнішню схожість з другим оберненняом тонічного тризвуки: По місцеположенню в музичній побудові і по інтервалах від домінантового баса це співзвуччя отримало назву кадансового квартсекстакорду. Позначається воно буквою К (кадансовий) і цифруванням, відповідним інтервалам від баса.

2. Функціональна особливість К64

       Маючи зовні звукову схожість з другим оберненням тонічного тризвуку, кадансовий квартсекстакорд, по функціональній своїй природі, не є власно-тонічною гармонією. Функціональна своєрідність цього співзвуччя полягає в тому, що в ньому поєднуються звуки двох функцій: D в басу і Т над нею, причому D, як основа гармонії, переважає: Таке поєднання в одному акорді елементів двох функцій називається біфункциональністю: вона і додає К64 характерну напруженість і нестійкість, не властиві стійкій тонічній функції (Т). Затримуючи вступ D, кадансовий квартсекстакорд обов'язково переходить в неї; такий перехід прийнято називати розвязаням:

3. Голосоведення

       Для підкреслення переважання домінантової функції в К64 звичайно подвоюється основний звук D. При розв’язані кадансового квартсекстакорду в D основний звук домінанти і його подвоєння, як правило, залишаються на місці, а тонічні звук і переходять поступеневим низхідним рухом в терцію і квінту подальшої D: Такий плавний рух тонічних звуків при розв’язані К64 для половинної каденції обов'язково: В заключних каденціях нерідко при розв’язані К64 в D застосовується стрибок у верхньому голосі до терції або квінти домінанти: При розв’язані кадансового квартсекстакорду в D бас його або залишається на місці, або ж робить октавний стрибок, частіше низхідний.

4. Метричні умови

       Кадансовий квартсекстакорд застосовується в певних метричних умовах: в простих тактах він знаходиться на сильній долі, в складних чотиридольних і шестидольних також і на відносно-сильну долю. При всіх можливих метричних варіантах К64 завжди виявляється на більш сильній долі, ніж наступна за ним D. В тридольних тактах К64 вводиться іноді і на другій долі, а D, на третій, більш слабій (див. приклад 96):

5. Акордова підготовка К64

       Природніше за все К64 готується субдомінантовою гармонією. Субдомінанта має з К64 загальний звук (квінту S), що забезпечує гармонічний з'єднання цих акордів і створює нормальну підготовку дисонуючого звуку в К64 (тобто кварти). Зрозуміло тому велике розповсюдження цього прийому: Проте нерідко К64 зустрічається в каденціях і без субдомінанти, безпосередньо після тонічної гармонії. Така гармонічна послідувність більш типова для половинних каденцій, але певною мірою можлива і в заключних каденціях:

6. Переміщення

       Як і всі акорди, кадансовий квартсекстакорд допускає переміщення. При цьому бас залишається на місці або робить ходи стрибків на октаву (і вгору, і вниз); міняється мелодичне положення або розташування К64 Наступна за ним домінанта може також переміщатися на загальних підставах:

7. Значення К64

       Кадансовий квартсекстакорд, як функціонально-нестійке співзвуччя, вносить в половинні і повні каденції нове звучання і додаткову напругу. В заключній каденції періоду К64 максимально - для даних гармонічних засобів - відсовує вступ тоніки, ніж збільшує тяжіння до неї і тим самим напруженість всієї каденції; в половинній же каденції К64 своєю напругою усилює тимчасову стійкість домінанти, що є його розв’язанням. Це пояснює значення і розповсюдження К64 в різних каденціях.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP