Обернення домінантсептакорда

1. Назви і позначення

       Домінантсептакорду має три обернення: в першому з них басом служить терція, в другому - квінта, в третьому - септима доминантсептакорду: Обернення одержує свої назви від інтервалів, що утворюються між їх басом і характерними звуками домінантсептакорду- основним і септимою. Перший обернення називається квінтсекстакордом. Воно позначається D65, його бас (терція D7) утворює з характерними звуками квінту і сексту: Друге обернення називається терцквартакордом. Воно позначається D43, його бас (квінта D7) утворює з характерними звуками терцію і кварту: Третє обернення називається секундакордом. Воно позначається D2, тому що його характерні звуки утворюють інтервал секунди:

2. Розвязання обернень доминантсептакорду

       Обернення D7 застосовується звичайно повними і розвязуються в тоніку - на основі тяжінь ладів нестійких звуків: септима і квінта йдуть поступенево вниз, терція - вгору, а основний звук залишається на місці. В результаті такого голосоведення D65 і D43 розвязується в основний тонічний тризвук, а D2 - в тонічний секстакорд:3. Застосування обернень домінантсептакорду        Обернення D7 застосовується в тих же умовах, що і основний його вид; септима їх може з'явитися в плавному русі (прохідна, приготована) або стрибком. Прохідна септима типова для першого і третього обернень (тобто D65 і D2). Квінтсекстакорд в цьому випадку з'являється після D6, в якому подвоєний основний звук (Прохідна септима - в одному з трьох верхніх голосів, частіше всього в сопрано): Секундакорд береться після основного домінантового тризвуку або після кадансового (рідше прохідного тонічного) квартсекстакорду (Прохідна септима - в басу): Септима вважається приготованою, коли вона з'являється в результаті гармонічного з'єднання того або іншого обернення D7 з передуючою йому субдомінантою: В рамках власної гармонії септима часто з'являється стрибком, особливо після домінантового тризвуку під час переходу нього в D2 (септима - стрибком вгору в басу) або після D6 (септима- стрибком вгору в одному з верхніх голосів, частіше за все сопрано): Застосування обернень доминантсептакорду значно збагатило можливості мелодичного розвитку кожного окремого голосу і особливо баса; тому при гармонізації мелодії слід всіляко використовувати обернення D7, приберігаючи основний його вид, головним чином для каденцій.

4. Прохідний терцквартакорд

       Терцквартакорд дуже часто застосовується у вигляді прохідного (замість D64) між тонічним тризвуким і його секстакордом (або у зворотному напрямі). Щоб уникнути подвоєння тонічної терції в обороті Т-D43- Т6 домінантову септиму доводиться вести вгору, паралельно басу (ця необхідність відпадає, природно, при зворотному русі – Т-D43-Т): Примітка. В цьому обороті (Т-D63-Т6) при широкому розташуванні утворюється послідовність двох квінт (зменшеної і чистої або навпаки); такі квінти не вважаються паралельними і тому допускаються при гармонізації:

5. Переміщення

       Подібно тризвукам, D7 і його обернення можна переміщати. При переміщенні септиму D7 слід залишати на місці (в тому ж голосі). Ведення септими на ступінь вгору небажано, а в басу зовсім неприпустимо: Примітка. Як виключення іноді зустрічається взаємне переміщення септими з квінтою:                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP