Переміщення акорду

1. Переміщення акорду. Його роль

       Переміщенням акорду називається його повторення в зміненому вигляді; переміщення міняє мелодичне положення або розташування акорду - або і то і інше одночасно. Зміна мелодичного положення акорду викликана тим, що мелодія переходить від одного акордового звуку до іншого. Зміна мелодичного положення має важливе значення для розвитку мелодії. Переміщення підтримує мелодичний і ритмічний рух без зміни акордів. Зміна розташування (з тісного на широке або з широкого на тісне) частіше за все супроводить зміні мелодичного положення. Зміна розташування має часом технічне значення (зручність, правильність, плавність голосоведення).

2. Техніка переміщення

       При русі в мелодії на терцію або кварту можливі два випадки:

а) альт і тенор переміщаються в тому ж напрямі, також на найближчі звуки акорду; розташування не міняється (пряме переміщення):
б) альт залишається на місці, а тенор переміщається в протилежному по відношенню до сопрано напрямі (протилежне переміщення):

       Як видно з цієї схеми, при висхідному русі у верхньому голосі розташування з тісного переходить в широке, а при низхідному, навпаки, широке змінюється тісним. При русі мелодії на квінту або сексту альт йде в тому ж напрямі, а тенор залишається на місці; розташування міняється, як і в попередньому виді переміщення (непряме переміщення):
       Неважко помітити, що в останніх двох випадках (71 і 72) обидва голоси, що рухаються, взаємно переміщаються: в прикладі 71 (такт 1) в сопрано з'являється звук мі, що був до того в тенорі, який, у свою чергу, переймає попередній сопрановий звук - до; в прикладі 72 (такт 1) аналогічним чином взаємно обмінюються звуками сопрано (соль-мі) і альт (мі-соль). Примітка. У разі технічної необхідності застосовується взаємне переміщення альта з тенором при залишенні сопрано на місці, а також подвійне переміщення всіх трьох верхніх голосів в одному напрямі:

3. Практичні вказівки

       В попередніх гармонізаціях одне розташування (тісне або широке) витримувалося без змін на всьому протязі задачі, на основі гармонічного або мелодичного з'єднання основних тризвуків. І тепер в тих випадках, коли поряд знаходяться два різних тризвуки, не можна при переході від одного до іншого робити скачки в трьох верхніх голосах і міняти розташування. Там же, де поряд знаходяться два акорди одного ступеня, можливі мелодичні скачки в голосах і зміна розташування, тобто застосування переміщень. Перш, ніж приступити до гармонізації кожної даної мелодії, необхідно проаналізувати її будову:

а) встановити, які терцовые ходи є ознакою переміщення в рамках однієї тризвуки (Т, D, S), а які вимагають зміни одного акорду іншим в мелодичному з'єднанні (наприклад, в до мажорі: фа-ре - мелодичне з'єднання S-D; до-ля - залежно від оточення або переміщення в рамках субдомінанти, або мелодичне з'єднання Т-S);
б) відзначити всі випадки переміщення, вказані в даній мелодії квартовими скачками;
в) врахувати, що висхідний стрибок на квінту або сексту потребує переходу від тісного розтушування до широкого, а низхідний - від широкого до тісного; до всіх таких моментів слід наперед приготувати необхідне розташування. Це цілком можливо, оскільки до появи такого широкого стрибка в мелодії є звичайно ходи на терцію або кварту, при яких, як вже відомо, розташування може або залишатися незмінним, або ж переходити з тісного в широке і навпаки - згідно необхідності до моменту широкого стрибка. Якщо ж такий широкий стрибок представляє перший в даній мелодії випадок переміщення, то необхідно встановити розташування початкового акорду.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP