Прохідні і допоміжні квартсекстакорди

1. Попередні відомості

       Крім кадансового квартсекстакорду, існують кварт-секстакорди Прохідні і допоміжні. Їх відмінна риса - поява на слабій долі, в поступеневому русі (звідси їх назви - по аналогії з відповідними неакордовими звуками - прохідними і допоміжними). Ці квартсекстакорди, як і кадансові, позначаються цифрами 64, що додаються до знака функції: Т64, S64, D64.

2. Прохідні квартсекстаккорди домінанти і тоніки

       Прохідним називається квартсекстакорд, поміщений на слабій долі між тризвуками і його секстакордом при поступенневому висхідному або низхідному русі баса. Між тонічним тризвукомі його секстакордом (або у зворотному напрямі) поміщається домінантний квартсекстакорд: Т-D64-Т6 або Т6-D64-Т: Між субдомінантовим тризвуком і його секстакордом (або у зворотному напрямі) поміщається тонічний квартсекстакорд: S-Т64 -S6 або S6-Т64-S:

3. Голосоведення

       Для прохідних квартсекстакордів типове плавне голосоведення; при поступовому русі баса вгору або вниз один з верхніх голосів (частіше за все сопрано) рухається по тих же звуках у зворотному напрямі; в одному з голосів утримується загальний звук, а четвертий голос рухається на ступінь вниз і назад: Якщо в оборотах Т6-D64-Т і S6-T64-S в секстакорді подвоєна квінта, то у відповідному голосі перехід до квартсекстакорду здійснюється рухом на терцію (а не на секунду, як при подвоєнні основного звуку): При гармонізації даного баса ознакою наявності прохідного домінантового квартсекстакорду й поступенний рух від I ступеня гамми до III або у зворотному напрямі, а ознакою наявності тонічного прохідного квартсекстакорду - поступовий рух від IV до VI (або у зворотному напрямі). При гармонізації даної мелодії ознакою наявності прохідних квартсекстакордів є, по-перше, аналогічний поступенний рух між I-III і IV-V ступенями гамми. По-друге, прохідний квартсекстакорд може бути застосований і при залишенні мелодії на місці протягом трьох рахункових долей (або трьох більш дрібних долей), а також іноді при русі мелодії на секунду вниз і назад, або на терцію і потім на секунду вгору, як показано в прикладах 172 і 173.

4. Допоміжні квартсекстакорди субдомінанти і тоніки

       Допоміжним називається квартсекстакорд, поміщений на слабій долі між тризвуком і його повторенням, на витриманому басу. Між тонічним тризвуком і його повторенням вводиться субдомінантовий допоміжний квартсекстакорд, а між домінантовим тризвуком і його повторенням - тонічний допоміжний квартсекстакорд: Бас, на фоні якого з'являється допоміжний квартсекстакорд, повинен обов'язково починатися на сильній (або на відносно сильній долі. Як видно з попередніх прикладів, в допоміжному квартсекстакорді, як в прохідному, подвоюється звичайно басовий звук.

5. Голосоведення

       Нормою для введення допоміжного квартсекстакорду є дуже плавне голосоведення: бас і його подвоєння залишаються на місці, а решта двох голосів йде паралельним рухом (терціями або секстами) на ступінь вгору і назад (див. приклади 174 і 175). Проте як виняток допоміжний квартсекстакорд може бути застосований і при вільнішому голосоведенні, із стрибком в одному з голосів:

6. Допоміжний квартсекстакорд в каденціях

       Допоміжний квартсекстакорд субдомінанти застосовується нерідко в додаткових плагальних каденціях, утворюючи їх новий різновид. При цьому, якщо допоміжний S64 з'являється після неповної заключної тоніки, то один з голосів робить від.Т до S64, хід на терцію вниз:                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP