Скачки при розв’язані домінантсептакорду в тоніку

       При розв’язані доминантсептакорду і його обернень в тоніку практика показала деякі відступи від вищеописаних прийомів голосоведення.

1. Скачки квінт

       Домінантний секундакорд - D2 - при своєму розвязані в тонічний секстакорд допускає стрибок квінти D2 в квінту Т (скачки звуків квінт). Такий стрибок застосовується переважно у верхньому голосі (мелодії) і звичайно по напряму протиставлений ходу баса. Зрозуміло тому, що висхідному квартовому стрибку віддається перевага низхідній квінті: В цьому обороті (D2-Т6) можливий стрибок і основних звуків:

2. Подвійні скачки

       Одночасно з скачками квінт в обороті D2-Т6 можливі також скачки і основних звуків за умови руху двох верхніх голосів паралельними квартами, але не квінтами: Примітка. В більш окремих випадках подвійні скачки при розв’язані D2 в Т6 утворюються протилежним рухом верхнього і середнього голосів або низхідним ходом квінти паралельними квартами в середніх голосах: Разом з D2 і домінантовим терцквартакордом (D43) може бути розвязаний в повний або неповний тонічний тризвук із стрибком основних звуків: Різні скачки можливі і зрідка спостерігаються в оборотах D65-Т як, наприклад:

3. Протилежні і паралельні октави в заключних каденціях

       В цілях отримання досконалої каденції в заключних оборотах неповний D7 нерідко розв’язується в тоніку з протилежними і навіть з паралельними октавами в крайніх голосах: Такі октави з творчої практики перейшли якоюсь мірою в педагогічну і в голосоведенні допускаються.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP