Субдомінантсептакорд (SІІ7)

1. Визначення і позначення. Інтервальний склад

       Септакорд II ступення називається, як головний септакорд групи, - субдоминантсептакордом. Його позначення SII7 (в мінорі - sII7). Інтервальний склад субдомінантсептакорда:

а) в натуральному мажорі - мала терція, чиста квінта і мала септима (тобто мінорний тризвук з малою септимою);
б) в мінорі і гармонічному мажорі - мала терція, зменшена квінта і мала септима (тобто зменшений тризвук з малою септимою):

2. Обернення SII7. Переваги квинтсекстакорда

       Як і всякий інший септакорд, SII7 має три обернення: Найпоширеніший зі всіх чотирьох видів цього акорду - квінтсекстакорд (SII65). Цей акорд об'єднує в собі функціонально споріднені - головні тризвуки субдомінантової групи (S) і секстакорд SII. Тому SII65 - квінтсекстакорд- і отримав назву субдомінанти з доданою секстою. Його інше можливе позначення: S65 (субдомінантовий квінтсекстакорд).

3. Приготування субдомінантсептакорду і його обернення

       Акорди SII7 вводяться після тонічної або більш простої субдомінантової гармонії, тобто Т, Т6, T64, S, S6, TSVI, в гармонічному з'єднанні (частіше з приготованою септимою), і після SII і SII6 (у тому числі з проходною септимою)

4. розв’язання SII7 в тризвуки D

Розв’язання SII7 в домінантів тризвук відбувається аналогічно до розв’язання D7 в Т:

а) септима ведеться на ступінь вниз;
б) терція ведеться на ступінь вгору, а в основному септакорді частіше на терцію вниз;
в) квінта ведеться на ступінь вниз;
г) основний звук в трьох верхніх голосах залишається на місці, а в басу ведеться стрибком в приму D (квартовий хід). В результаті SII7, SII65 і SII43 розв’язується в основні тризвуки D, а SII2-в D6:

5. Розв’язання в кадансовий квартсекстакорд

       Будь-який вид SII7, окрім секундакорда, може бути розв’язаний в кадансовий квартсекстакорд. В цьому випадку септима його залишається на місці, утворюючи дисонуючий звук К64 (кварту):

6. Розв’язання SII7 в Т

       Всі види SII7 можуть бути розв’язаний у відповідні види тонічного тризвуку: септима залишається на місці, решта голосів ведеться переважно плавно.

SII7 розв’язується в Т6
SII65 розв’язується в Т (самий вживаний прийом, особливо в плагальних каденціях)
SII65 розв’язується в Т6
SII65 розв’язується в Т64 (прохідний)
SН43 розв’язується в Т64 (прохідний), рідше в Т:

       При різних розв’язаннях SII7 і його обернення можливі скачки на загальних підставах; септима обов'язково ведеться на ступінь вниз або залишається на місці; між крайніми голосами не повинно бути прихованих квінт або октав:

7. Перехід SII7 в D7 і його обернення

       Акорди SII7 і sII7 дуже часто переходять в доминантсептакорд і його обернення. Норми голосоведення тут наступні: септима і квінта SII7 йдуть поступово вниз, решта двох звуків залишається на місці як загальні звуки обох акордів. При такому голосоведенні SII7 обов'язково переходить в D43 (і навпаки -SІІ43 в D7), а SII65 в D2 (і навпаки SII2 в D65): Якщо в цій послідовності застосовувати D7 в неповному вигляді, то SІІ7 може перейти в неповний D7 стрибком в басу від пріми SII7 до пріми D7:

8. SII7 в оборотах з прохідними акордами

       Субдомінантсептакорд може бути введений в обороти з прохідними акордами Т, Т64 або TSVI64. Оточення цих акордів може бути однорідне або неоднорідне. Істотно лише рух баса по секундах:

9. Секундакорд II ступення

       Секундакорд II ступення (SII2) вводиться частіше за все після основного тризвуку SII (Прохідна септима в басу) і розв’язується в D6 або D65. Крім того, він нерідко застосовується як допоміжний, в оточенні тонічного тризвуку:

10. Практичні вказівки

       Акорд SII7 з оберненням може бути застосований замість більш простих видів субдомінанти - S і SII, якщо намічений рух заданого голосу відповідає правильному розв’язанню або переходу SII7. В тих випадках, коли основний звук (II ступінь гамми) йде в мелодії на вузький інтервал (на секунду, терцію) вниз, акорд II ступеня слід брати без септими (звичайно - SII6), оскільки септакорд тут правильно дозволити не можна.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP