Типи тональних співвідношень

1. Попередні відомості

       Виклад музичного матеріалу може бути однотональним або різнотональним. Однотональний виклад обмежується на всьому своєму протязі акордами однієї даної тональності. В різнотональному викладі, окрім основної тональності даного твору або його відрізка - головної, зустрічаються і інші побічні, підлеглі. Всі акорди побічної тональності також носять назву побічних: побічна тоніка, побічна домінанта і т.п. Порядок чергування тональностей утворює тональний план твору, а прийоми введення однієї тональності після іншої створюють різні типи тональних послідовностей або співвідношень. Існують три основні типи тональних послідовностей: модуляція, відхилення і зіставлення.

2. Модуляція

       Модуляція є перехід в нову тональність і завершення в ній музичної побудови. Як правило, модуляція завершується досконалою каденцією. Найпростіший приклад модуляції - зміна тональності до кінця першого періоду: Іноді (частіше всього в складному метрі) модуляція завершує вже перше речення періоду:

3. Відхилення

       Відхилення є короткочасний відхід в побічну тональність в процесі викладу закінченої однотональної або модулюючої побудови (періоду). Розрізняються два види відхилень: прохідне і кадансовое. Прохідне відхилення з'являється усередині побудови, без каденції. Воно до деякої міри аналогічно прохідному звуку і прохідному акорду:
       Примітка. Якщо аналогію між побічними тональностями і з другого боку, неакордовими звуками і деякими акордами проводити більш точно, то відхилення з поверненням в попередню тональність можна н допоміжним (див. такти 3-5 попереднього прикладу). Кадансове відхилення з'являється до кінця речення або його частини. Воно звичайне виражається половинною каденцією, з участю обох нестійких функцій (S і D) побічної тональності: повна заключна каденція до кінця речення створила б вже враження модуляції:
       Примітка. Відхилення в межах якої-небудь частини реченя може бути виражено заключною каденцією (але, швидше, недосконалої) або перерваної щоб уникнути передчасної закінченості.

4. Зіставлення

       Зіставлення утворюється від появи нової тональності на межі двох музичних побудов, після цезури, без модулюючого переходу, без відхилення (або модулюючої одноголосної зв'язки). При зіставленні нова тональність з'являється звичайно (хоча і не завжди) після тоніки попередньої тональності. Побудови, що зіставляються, можуть бути з'єднаний спільністю тематичного матеріалу, представляючи, наприклад, дві ланки секвенції, два періоди (див., наприклад, Похоронний марш з сонати ор. 26 Л. Бетховена, два речення або частини речення: В інших випадках зіставлення тональностей співпадає з гранню між двома більш крупними контрастуючими Частинами цілого, відмежованими по значенню:                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP