Українські колядки і щедрівки

       Найдавніший пласт народних пісень, пов'язаних з порами року, називають обрядовим або календарно-обрядовим. Це колядки та щедрівки (зима), веснянки (весна), купальські (літо) й обжинкові (осінь), а також пісні, пов'язані з обрядами весілля та захоронення. Колядки й щедрівки супроводжували обряд колядування й щедрування з нагоди новорічних свят. Це була своєрідна театралізована музична вистава. Групи хлопців, хлопців і дівчат або дітей від 3 до 10—15 чоловік під керуванням досвідченої у цих справах людини готували святкове дійство. Колядники перевдягалися козою, чортом тощо і обходили двори із співанням пісень, музикою й танцями (у деяких місцевостях колядували під вікнами). Обряд цей існував з давніх-давен у різних місцевостях на території нинішньої нашої республіки. Який зміст колядок і щедрівок? Сюжети цих пісень досить різноманітні, але неодмінно пов'язані з працею та життям селян. Це побажання успіхів у новому землеробському році, щастя й здоров'я господареві, його жінці й дітям, іноді в них розповідалося про одруження чи вибір нареченої.

Ой сивая та зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я,
Усі сади облітала. Щедрий вечір...
А в одному та і не бувала. Щедрий вечір...
А в тім саду — три тереми. Щедрий вечір...
А в першому — красне сонце. Щедрий вечір...
А в другому — ясен місяць. Щедрий вечір...
Ясен місяць — наш господар. Щедрий вечір...
Красне сонце — жона його. Щедрий вечір...
Дрібні зірки — його діти. Щедрий вечір ...
Ой рано, рано кури запіли. Добрий вечір.
А ще раніше Іванко (або інше ім'я) встав,
Лучком забряжчав, братів побуджав:
— Да вставайте, браття, коні сідлайте,
Коні сідлайте, хорти скликайте...
Да поїдем в чисте поле на погуляння,
На погуляння, на розглядання.
Да найдемо, браття, куну в дереві,
Куну в дереві, дівку в теремі.
Ой се вам, браття, куна в дереві,—
А мені, браття, дівка в теремі...
Пішов Семеньо в поле з косою, бреніла,
Бреніла коса коло покоса, бреніла.

       Обрядові пісні сформувались ще у східних слов'ян. У часи Київської Русі й наступні періоди їх текст і музика дещо змінювалися й удосконалювалися. В колядках відображалась також боротьба з ворогами, скликання ради, набирання дружини для далекого заморського походу, облога міста й багатий викуп або ворожий напад.

А чи дома, дома
Пан Микола, виноград,
Мій красний, зелений сад?
Його нема дома,
Десь у Царгороді, виноград,
Мій красний, зелений сад,

       У колядках виробився особливий поетичний ритм — 10-складовий вірш з цезурою посередині (5+5):

Йа, в городочку зацвила ружа,
Загніваласи жінка на мужа.

або такий вірш із приспівом (рефреном), як у колядці Ой рано, рано кури запіли. У щедрівках переважає 8-складовий розмір вірша (4+4) з рефреном або без нього:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати.

       Зимові календарні пісні виконувались хором одно-, дво- й багатоголосне (найдавніші тільки одноголосно). Вони різняться між собою ладовими особливостями, метроритмом і будовою. Відомий фольклорист К. Квітка з цього приводу говорить: Найдавніші наспіви (мелодії) обмежувались невеликою кількістю ступенів звукоряду.
       Мелодія Щедрика — коротка терцова поспівка, яка повторюється багато разів. Але ця простота найкраще відповідає змісту вірша. Єдність слова і музики створює викінчений художній образ. У колядці Ходить павойка діапазон значно ширший — соль — мі (секста), рисунок мелодії розвинутіший. Спільним для обох мелодій є опора на стійкі ступені ладу: у першій — III—І ступені, у другій — V—III—І. Метр і ритм колядок і щедрівок різноманітний. Поряд з простою ритмікою є і досить складна (2). Різною є і музична форма зимових календарних пісень. Це переважно короткі побудови, що дорівнюють періоду, реченню, фразі й навіть мотиву. В Щедрику музична форма — мотив, що повторюється багато разів; у колядці Ой пляшу, пляшу— період (мотив а — мотив а — фраза в); в Йа, в городочку зацвила ружа — період з двох однакових речень (3).
       Досить часто колядки й щедрівки мають заспів і приспів (4а, б). Щедрівкою Ой сивая та і зозуленька вітали господаря дому й усю його сім'ю, називаючи його ясним місяцем, дружину — красним сонцем, дітей — дрібними зірками. М'яка й лагідна мелодія пісні передає доброзичливість, щирість цього привітання. Мелодія має дві частини: перша (два такти) — стрибок на квінту вгору з поступовим його заповненням, ця фраза спирається на три ладові устої: ля першої октави — початкова, відправна точка; мі другої октави — верхня опора; мі першої — нижній ладовий устій. Другу частину (чотиритакт) утворено повторенням однотактової поспівки (мотиву). Ладова будова приспіву нагадує Щедрика, але, на відміну від нього, тут інші ритм і розмір.
       Навіть із прийняттям християнства на Русі в 988 році нехристиянські обряди довгий час могли не тільки зберігатися, а навіть розвиватися і збагачуватися, обрядові пісні й їх мелодії могли створюватися і змінюватися1. Церковні власті, з одного боку, боролися з поганськими піснями, переслідуючи народних співців, забороняючи нехристиянські обряди, а з іншого,—намагалися прилучити обрядовий спів до християнських свят — Різдва і Хрещення. Багато спільних рис знаходимо в російських, білоруських та українських зимових обрядових піснях, бо народи ці вийшли з однієї колиски — Київської Русі.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP