Великі і малі тризвуки. Чотириголосний склад

       Тризвуком, як вказувалося вище, називається акорд, що складається з трьох звуків; його сусідні по висоті звуки утворюють інтервали терції, а крайні - квінту.

1. Визначення

       Тризвуки, що складається з великої і малої терцій або з великої терції і чистої квінти від нижнього (основного) звуку, називається великим або мажорним. Тризвук, що складається відповідно з малої і великої терції або з малої терції і чистої квінти, називається малим або мінорним. Збільшений тризвук складається з двох великих терцій і збільшеної квінти між крайніми звуками. Зменшений тризвук складається з двох малих терцій і зменшеної квінти між крайніми звуками.

2. Чотириголосся

       В музичних творах тризвук рідко застосовуються в триголосному викладі, тобто у вигляді поєднань з трьох звуків; значно частіше виклад чотириголосний, як норма в художній, а тому і в учбовій практиці. Чoтирьохголосся природно пов'язане з підрозділом людських голосів на чотири вигляд: сопрано, альт, тенор і бас. Ці назви голосів, характерні для хору, умовно зберігаються і в інструментальній музиці, причому верхній голос прийнято також називати мелодією.

3. Подвоєння в тризвуках

       Чотириголосний виклад трезвуків утворюється від подвоєння одного із звуків тризвуку, як правило, - основного. Під подвоєнням прийнято розуміти як сам факт використання одного із звуків акорду в двох голосах, так і подвоєний звук. Подвоєний звук може знаходитися в будь-якому з трьох верхніх голосів.

4. Мелодичне положення тризвуків

       Наявність у верхньому голосі - в мелодії - того або іншого звуку акорду визначає мелодичне положення цього акорду. Тризвуки може бути побудований в трьох мелодичних положеннях: основного звуку, терції і квінти.

5. Розташування тризвуків

       Тризвук може бути розташований тісно або широко. При тісному розташуванні кожний з трьох верхніх голосів знаходиться від свого сусіднього (сопрано від альта, альт від тенора) на терцію або кварту. При широкому розташуванні ці голоси віддаляються один від одного на квінту, сексту або октаву. Проте як при тісному, так і при широкому розташуванні тризвуку бас може знаходитися від тенора на будь-якій відстані - від унісону до двох октав (в окремих випадках і більше). В даному прикладі початкове до-мажорне тризвуччя висловлене тісно, а останнє - широко. Для наочності розподілу звуків по голосах прийнято розташовувати на кожному рядку нотоносця по два голоси, причому верхній голос в кожному такті парі пишеться штилями (паличками) вгору, а нижній - вниз.

6. Перехрещення голосів

       В практичних роботах як при тісному, так і при широкому розташуванні трезвуків не допускається перехрещення голосів: так називаються випадки, коли тенор виявляється вище за альт, бас вище за тенор, сопрано -нижче альта. Приводимо зразок правильного розташування мажорного тризвуку від звуку до в чотириголосному складі в різних розташуваннях і мелодичних положеннях.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP