З'єднання основних тризвуків

1. Попередні відомості

       З'єднання акордів здійснюється за певними принципами і правилами, виробленими художньою практикою. Основа з'єднання акорду - голосоведення; воно утворюється від різних видів сумісного руху голосів.

2. Ведення окремих голосів

       Рух кожного окремого голосу може бути плавним і стрибкоподібним. Плавним називається рух голосу на інтервали - пріми, секунди (поступове) і терції. Воно переважає в художній літературі і тому для початкових робіт по гармонії є обов'язковим. Стрибкоподібним називається рух голосу на інтервали - кварти, квінти, сексти і більш. В найближчих практичних роботах скачки в окремих голосах допускатися не будуть. Виключення представить лише бас, якому дуже властиві скачки на кварти і квінти, витікаючі з відстані між основними звуками Т-D і Т-S.

3. Сумісне ведення (рух) голосів

       Сумісний рух двох голосів буває трьох видів: прямий, протилежний і непрямий. Прямим називається рух голосів в одному напрямку: висхідному або низхідному: Важливий різновид прямого руху - рух паралельний, при якому інтервал між обома голосами залишається незмінним (інакше кажучи, з ходами голосів на однаковий інтервал, тобто рух паралельними терціями, паралельними секстами, децимами): Протилежним називається рух двох голосів, що розходиться або сходиться: Непрямим називається висхідний або низхідний рух тільки одного з двох голосів, при нерухомості іншого: В багатоголоссі ж утворюється декілька парних поєднань голосів; так, наприклад, в чотириголоссі є шість пар:

       В переважній більшості правильних з'єднань акордів утворюється взаємне урівноваження прямого, протилежного і непрямого рухів, виконуваних одночасно в окремих парах голосів. Можливі різні комбінації руху:

а) пряме (паралельне) в поєднанні з непрямим:
б) пряме (паралельне)-з протилежним:
в) пряме - з протилежним і непрямим:

4. Співвідношення акордів. Загальні звуки

       Співвідношенням акордів називається інтервальна відстань між їх основними звуками (а отже, між їх терціями і квінтами). Співвідношення акордів буває: кварто-квінтове, терцове і секундове. При співвідношенні кварто-квінтового між тризвукими є один загальний звук. Зразок такого співвідношення - тризвуки Т-D і Т-S: При терцовому співвідношенні між тризвукими є два загальні звуки: Примітка. При секундовому співвідношенні між тризвукими загальних звуків немає. Зразок такого співвідношення - тризвуки S і D:

5. Способи з'єднання трезвуків

       Акорди, зокрема тризвуки, можуть бути сполучені гармонічно або мелодично. Гармонічним називається таке з'єднання акордів, при якому їх загальний звук залишається на місці в тому ж голосі. Примітка. При терцовому співвідношенні тризвуків в гармонічному з'єднанні на місці залишаються звичайно обидва звуки. Техніка гармонічного з'єднання тризвуків співвідношення кварто-квінтового зводиться до наступного: після побудови першого з акордів намічають бас другого акорду, загальний звук залишають на місці; решта двох голосів веде поступово в паралельному русі від тоніки до субдомінанти - вгору, від тоніки до домінанти - вниз. В результаті виходить правильно розташований акорд, з подвоєнням основного звуку. При цьому другий акорд розташовується так само, як і перший, тобто теж тісно або теж широко:
       Мелодичним називається таке з'єднання акордів, при якому жоден з голосів не залишається на місці - навіть за наявності загального звуку. Техніка мелодичного з'єднання тризвуків кварто-квінтового і секундового співвідношення зводиться до наступного: бас робить крок не ширше за кварту, тобто при з'єднанні Т-D, D-Т, Т-S, S-Т на кварту, а не на квінту; при з'єднанні S-D - на секунду, а не на септиму; три верхні голоси ведуться протилежно басу на найближчі звуки другого акорду, без стрибків. В результаті виходить правильно розташований акорд з подвоєнням основного звуку. Розташування, як і при гармонічному з'єднанні, не міняється: Примітка. При мелодичному з'єднанні трзвуків співвідношення (Т-D, D-Т, Т-S, S-Т) кварто-квінтового зрідка зустрічається ведення баса на квінту, а не на кварту. Тоді решта голосів йде без стрибків в тому ж напрямі, тобто так, як вони йшли б і при квартовому кроці баса: Цей прийом є виключенням, і його можна застосовувати лише у випадках крайньої необхідності. Взагалі ж ведення всіх чотирьох голосів в одному напрямі (тобто загальний прямий рух) вважається небажаним.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP