Інститут Літургійних Наук
Institute of Liturgical Studies

       Інститут функціонує як науково-дослідний підрозділ Українського Католицького Університету. Створений 17 листопада 1999 року. Наукові проєкти охоплюють вивчення історичної літургіки візантійсько-слов‘янського обряду, історії, теорії і богословії літургійного співу, видає науковий збірник «Калофонія» та «Антологію візантійсько-слов‘янської церковної монодії». Опрацьовується джерельна база досліджень, укладаються біографічний і термінологічний словники, бібліографія, формується спеціялізована бібліотека, створена і підтримується комп’ютерна база даних «Ірмос» (репертуар української церковної монодії Ukrainian Liturgical Music). Організовує міжнародні наукові конференції, опікується регентською освітою, провадить Літню регентську школу та Дяко-регентську програму в Унівській Свято-Успенській Лаврі.
       Основний напрямок наукової праці Інституту зосереджений навколо церковної монодії та гимнографії, матеріялом для якої є нотолінійні українські ірмологіони ранньомодерної доби. Саме цей матеріял дає можливість точного прочитання музичних текстів і не лише в Русі-Україні, але й на всьому візантійському культурному просторі. При цьому береться до уваги візантійська та слов‘яно-руська спадщина, а також пізніші форми літургійного співу. Досліджуються також літургійні та богословські аспекти церковного співу.
       Наукова діяльність Інституту була започаткована на міцній джерельній базі. Був опублікований зведений Каталог і опис світового фонду рукописних ірмологіонів (1996). У перекладі українською мовою вийшов друком збірник статей з історії українського церковного співу Мирослава Антоновича Musica sacra (1997), пізніше Інститут отримав в дар його бібліотеку й архів (2000). Розроблений новий дослідницький інструментарій у вигляді комп‘ютерної бази даних Ірмос, який представляє повний інципітарій репертуару сакральної монодії за українськими нотолінійними ірмологіонами (2004). Організовано і проведено 5 Міжнародних наукових конференцій з історії церковної монодії та гимнографії (2000-2007). Започатковані періодичні наукові видання: збірник Калофонія (4) і Антологія візантійсько-слов‘янської церковної монодії (7), Пам‘ятки церковної музики (3); опубліковано декілька монографій (5). Для поглибленого вивчення літургійної книги було проведено науковий семінарій «Рукописна та стародрукована літургійна книга» (2005-2006). Сформована спеціяльна бібліотека, а також збірка мікрофільмів, фотокопій і оцифрованих копій рукописів і стародруків; у депозиті Інститут зберігає колекцію стародруків бібліотеки УКУ, опис якої забезпечено Інститутом. Опрацьовується бібліотека стародруків та рідкісних видань Свято-Успенської Унівської лаври (описано понад 1200 книг). Інститут також опрацьовує спеціяльні наукові програми — укладаються церковно-музичний і біографічний словники, бібліографія.
       Наукова праця забезпечується як працівниками Інституту (Ю. Ясіновський, Н. Сиротинська), так і в співпраці з провідними науковцями-медієвістами — проф. доктор Олександра Цалай-Якименко, проф. доктор Крістіян Ганнік, а також композитор і музиколог проф. доктор Олександр Козаренко. Інститут співпрацює з іншими науковими закладами — кафедрою музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, Інститутом українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität Würcburg, Музикознавчою комісією НТШ, Регентським інститутом у Перемишлі.
       Інститут та його працівники беруть участь у наукових міжнародних конференціях, у підготовці та виданні наукових серій і збірників — Історія української музики: джерела і дослідження і Княжа доба (Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України), Musica humana і Молоде музикознавство (кафедра музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка), Записки НТШ та різних енциклопедичних і словникових видань.
       Працівники Інституту залучають до наукової праці молоду генерацію, керуючи бакалаврськими і магістерськими працями, а також дисертаціями аспірантів Музичної академії, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Духовної семінарії Св. Духа. Готують репертуар навчального ансамблю регентів Калофонія. Інститут також патронує щорічний Фестиваль давньої музики у Львові.

Сайт Інституту Літургійних Наук                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP